تبلیغات
خدایا ، دوست دارم - با بیان کلمات درست مسیر زندگیت را عوض کن!

با بیان کلمات درست مسیر زندگیت را عوض کن!

❗️هرگز نگو "خسته ام..!
زیرا اثبات میکنی ضعیفی؛ بگو..نیاز به استراحت دارم.

❗️هرگز نگو "نمی توانم..!"
زیرا توانت را انکار میکنی؛ بگو....سعی ام را میکنم.

❗️هرگز نگو "خدایا پس کی؟؟؟!"
زیرا برای خداوند، تعیین تکلیف میکنی؛ بگو..خدایا بر صبوریم بیفزا.

❗️هرگز نگو "حوصله ندارم..!"
زیرا...برای سعادتت ایجاد محدودیت میکنی؛ بگو..باشد برای وقتی دیگر..

❗️هرگز نگو "شانس ندارم..!"
زیرا به محبوبیتت در عالم، بی حرمتی میکنی؛ بگو..حق من محفوظ است![ شنبه 31 تیر 1396 ] [ 12:07 ب.ظ ] [ Alipour ]