تبلیغات
خدایا ، دوست دارم - آدم ها اشتباه می کنند

آدم ها اشتباه می کنند

بخشیدن دیگران دلیل ضعیف بودن شما نیست...
 آنها رامی بخشید 
چون آنقدر قوی هستید که می دانید 

آدم ها اشتباه می کنند


[ یکشنبه 16 آبان 1395 ] [ 10:56 ب.ظ ] [ Alipour ]