تبلیغات
خدایا ، دوست دارم - من وقت دارم

من وقت دارم

وقتی دائم بگویى گرفتارم،
هیچ وقت آزاد نمیشوى،
وقتی دائم بگویى وقت ندارم،
هیچوقت زمان پیدا 
نمی كنی،
وقتی دائم بگویى فردا انجامش میدهم، آن فردای تو هیچ وقت نمیاید! 
وقتی صبحهااز خواب بیدار میشویم دوانتخاب داریم:
برگردیم بخوابیم و رویا ببینیم،
یا بیدار شویم و رویاهایمان را دنبال كنیم.
انتخاب با شماست ! [ یکشنبه 16 آبان 1395 ] [ 09:40 ب.ظ ] [ Alipour ]