تبلیغات
خدایا ، دوست دارم - گفت هیچ

گفت هیچ

بزرگی را گفتند تو برای تربیت فرزندانت چه می کنی؟
گفت هیچ
گفتند:  پس چرا فرزندان تو چنین خوبند؟
گفت; من در تربیت خود کوشیدم, تا الگوی خوبی برای آنان باشم.
فرزندان راستی گفتار و درستی رفتار پدر و مادر را می بینند.
نه امر و نهی های بیهوده ای که خود عمل نمی کنند.
تخم مرغ اگر با نیروی بیرونی بشکند، پایان زندگیست؛
ولی اگر با نیروی داخلی بشکند، آغاز زندگیست.
همیشه بزرگترین تغییرات،
از درون شکل می گیرد.
درون خود را بشکن
تا شخصیت جدیدت متولد شود،
آنگاه خودت را خواهی دید[ جمعه 8 مرداد 1395 ] [ 11:08 ب.ظ ] [ Alipour ]