تبلیغات
خدایا ، دوست دارم - امام صادق علیه السلام :

امام صادق علیه السلام :

گناهی كه نعمت ها را تغییر مى دهد ، تجاوز به حقوق دیگران است .
گناهى كه پشیمانى مى آورد ، قتل است .
گناهى كه گرفتارى ایجاد مى كند ، ظلم است .
گناهى كه آبرو مى بَرد ، شرابخوارى است .
گناهى كه جلوى روزى را مى گیرد ، زناست .
گناهى كه مرگ را شتاب مى بخشد ، قطع رابطه با خویشان است .
گناهى كه مانع استجابت دعا مى شود و زندگى را تیره و تار مى كند ، نافرمانى از پدر مادر است .
علل الشرایع ج 2 ص 584 ح 27
[ چهارشنبه 26 خرداد 1395 ] [ 10:05 ب.ظ ] [ Alipour ]