تبلیغات
خدایا ، دوست دارم - نمی دانم چه دردی از من دوا می کند....

نمی دانم چه دردی از من دوا می کند....

می گویند :
یک روزی هست که چرتکه دست می گیرند ؛
و حساب کتاب می کنند! و آن روز تو باید تاوان
آنچه با من کردی را بدهی..
فقط نمی دانم ،
تاوان دادن آن موقع تو ؛ چه دردی از من دوا میکند!!![ جمعه 24 اردیبهشت 1395 ] [ 08:21 ق.ظ ] [ Alipour ]