تبلیغات
خدایا ، دوست دارم - اخرین پنجشنبه سال

اخرین پنجشنبه سال


خداونداااا
دوستانى دارم رسمشان معرفت وعشق ...
كردارشان جلاى روح
پس انگاه كه دست نیاز به سوى تو
میاورند پركن از انچه
مرام خدایى توست ...
[ پنجشنبه 27 اسفند 1394 ] [ 10:34 ق.ظ ] [ Alipour ]