تبلیغات
خدایا ، دوست دارم - امید به زندگی

امید به زندگی

تعدادی موش رو دانشمندان داخل یك استخر اب انداختند
تمامی موشها فقط ١٧دقیقه توانستند زنده بمانند و در نهایت خفه شدند!!!
دوباره دانشمندان با اینكه میدانستند موش بیش از ١٧دقیقه زنده نمی مانند تعداد دیگری موش رو به داخل
همان استخر انداختند و با علم ١٧دقیقه تا مرگ موشها
تمامی موشها رو قبل از ١٧ دقیقه از اب جمع كردند وتمامی انها زنده ماندند!!!!
موشها پس از مدتی تنفس و استراحت  دوباره به اب انداخته شدند !!!!!
حدس میزنید این بار چند دقیقه زنده ماندند؟
٢٦ساعت طول كشید تا انها مردند
انها به این امید كه دوباره دستی خواهد امد و نجات پیدا میكنند ،٢٦ساعت تمام طاقت اوردند !!!!!!
امید بهترین  و  بالاترین  قوه  محرك  زندگی  است !!!!
تمامی عاشقان كه به هم نرسیدن
تمامی مغازه داران و كاسبانی كه ورشكست شدند
تمامی مریضانی كه شفا پیدا نكردند
تمامی تلاشهایی كه به ثمر ننشست
همه و همه از فقدان امید بوده !!!!!!!

همیشه  به  فردای  بهتر  امیدوار  باش[ سه شنبه 11 اسفند 1394 ] [ 12:05 ق.ظ ] [ Alipour ]