تبلیغات
خدایا ، دوست دارم - ابو علی سینا میفرمایند :

ابو علی سینا میفرمایند :هر چیزی کمش دارو است 
متوسطش غذا است 
و زیادش سم است
حتی محبت کردن 
این جمله بوعلی سینا را باید با طلا نوشت و هر منزلی نصب کرد

سه واقعیت محض:

۱- هیچ وقت با کسی بیشتر از جنبه اش شوخی نکن... حرمتها "شکسته" میشود.

۲- هیچ وقت به کسی بیشتر از جنبه اش خوبی نکن... تبدیل به "وظیفه" میشود.

۳ - هیچ وقت به کسی بیشتر از جنبه اش عشق نورز..."بی ارزش" میشی...

از ذهن تا دهن فقط یک نقطه فاصله است...[ جمعه 4 دی 1394 ] [ 12:37 ب.ظ ] [ Alipour ]