تبلیغات
خدایا ، دوست دارم - این متن واقعا .....

این متن واقعا .....


.
 خدا، چیست؟کیست؟کجاست؟ 

خدا در دستیست که به یاری میگیری، درقلبیست که شاد میکنی، درلبخندیست که به لب مینشانی، خدا درعطر خوش نانیست که به دیگری میدهی، درجشن و سروریست که برای دیگران بپا میکنی، آنجاست که عهدمیبندی و عمل میکنی، خدا؛ درتو،باتو، و برای توست...
زنده یاد 
سهراب سپهری


[ جمعه 27 شهریور 1394 ] [ 08:25 ب.ظ ] [ Alipour ]